Инвестиция

Всяка сесия се провежда в удобно за двете страни време и се договаря чрез предварително обаждане на клиента по телефон, запитване през e-mail или след резервиране на час в календара на практиката ми.

След запазване на час за сесия обикновено провеждам безплатна първоначална среща (онлайн или по телефон) с продължителност до 15 (петнадесет) минути, на която да споделите повече за конкретния проблем или трудност, по повод на които търсите консултация.

Преди първата сесия ще Ви изпратя документ за Информирано съгласие. Той съдържа информация за моите професионални услуги и условията за тяхното предоставяне, както и обща информация, която да Ви помогне да се ориентирате в избора на вид психологична помощ. Заедно с този документ ще получите в допълнение входящ въпросник за прием на нов клиент и линк към онлайн въпросник за първоначална екзистенциална диагностика. 

Препоръчително е да ги изпратите обратно един ден преди уговорената сесия. За клиенти извън Р България е необходимо да разпечатате документа и след като го подпишете, да го сканирате и изпратите в PDF или JPG формат на: diana@performancepsy.bg. Подписването на информираното съгласие представлява и споразумение за съвместната ни работа и условията ѝ на осъществяване.

Сесиите се провеждат в кабинета ми или онлайн през платформите за видео-конференция Skype или ZOOM (при невъзможност за провеждане на живо, местоживеене извън страната).

Продължителността на една стандартна индивидуална сесия е 60 (шестдесет) минути, като в последните 10 (десет) минути обобщаваме и планираме работата Ви до следващата сесия (при работа по индивидуална програма).

Първите две сесии са диагностични, освен в случаите, когато търсите консултация по проблем, който не изисква повече от една сесия. В тях работим за очертаване на трудностите, с които се сблъсквате, изследване на ресурсите Ви за справяне и разясняване на консултативния/терапевтичния процес.

След диагностичния блок (първа и втора сесия) запознавам клиента с решението си дали мога или не да поема съответния случай, както и клиента от своя страна решава дали аз съм най-подходящият за него специалист.

Заявка за консултация