Инвестиция

Всяка сесия се провежда в удобно за двете страни време и се договаря чрез предварително обаждане на клиента по телефон, запитване през e-mail или от формата за записване за консултация.

След постъпване на заявка през онлайн платформа или e-mail обикновено провеждам безплатна първоначална среща (онлайн или по телефон) с продължителност до 15 (петнадесет) минути, на която да споделите повече за конкретния проблем или трудност, по повод на които търсите консултация. Преди първата сесия ще Ви изпратя Информирано съгласие и входящ въпросник за прием на клиент. За успеха на нашата съвместна работа е важно да се запознаете с този документ. Той съдържа информация за моите професионални услуги и условията за тяхното предоставяне, както и обща информация, която да Ви помогне да се ориентирате в избора на вид психологична помощ. Препоръчително е да ги изпратите обратно един ден преди уговорената сесия. За клиенти извън Р България е необходимо да разпечатате документа и след като го подпишете, да го сканирате и изпратите в PDF или JPG формат на: diana@performancepsy.bg. Подписването на информираното съгласие представлява и споразумение за съвместната ни работа и условията ѝ на осъществяване.

Сесиите се провеждат в кабинета ми или онлайн през платформите за видео-конференция Skype или ZOOM (при невъзможност за провеждане на живо, местоживеене извън страната).

Продължителността на една стандартна сесия е 60 (шестдесет) минути, като в последните 10 (десет) минути обобщаваме и планираме работата Ви до следващата сесия (при работа по индивидуална програма).

Първата консултативна сесия е диагностична, освен в случаите, когато търсите консултация по проблем, който не изисква повече от една сесия. В нея работим за очертаване на трудностите, с които се сблъсквате, изследване на ресурсите Ви за справяне и разясняване на консултативния процес .

След първата сесия запознавам клиента с решението си дали мога или не да поема съответния случай, както и клиента решава дали аз съм най-подходящият за него психолог-консултант;

Заявка за консултация