Условия

Психологичното консултиране и психологичното подпомагане в програма за развитие или тренинг, които предоставям в своята практика, са професионално взаимодействие между психолог и клиент, което се осъществява при определени условия. Те са подробно описани в документа за информирано съгласие. Моля, имайте предвид следното при заявяване консултация и/или индивидуална програма за развитие (тренинг):

  • Консултирането с психолог е доброволен процес на превантивна и активна работа, в помощ на здравия човек за преодоляване на трудностите, разкриване на вътрешните ресурси, потенциали и за развитието на личността му, в който клиентът сам взима решения за поведението си по време на консултативните сесии и в личния си живот. За последните консултантът не носи отговорност.
  • Основните правила за работа в консулативен контекст са: откритост, прозрачност, лична отговорност за поведението на клиента по време на индивидуалните сесии, дискретност, спонтанност, даване на обратна връзка и ангажираност в процеса.
  • Резултатите от консулативната работа са индивидуални и зависят от мотивацията на клиента, изграждането на равнопоставено партьорство с консултанта и готовността на клиента да работи активно за постигане на поставените цели.

Заявка за консултация