По-добри и по-щастливи?
Да, разбира се, че е възможно!

Дияна Добрева - Христова

Ако преживявате професионална или жизнена криза, задавате си въпроси за важните избори, имате пристъпи на силна тревожност, усещате емоционален дисбаланс или сте загубили усещането си за цел и смисъл в това което правите, мога да ви подкрепя със знанието и опита си в справянето с тези предизвикателства.

Вижте как бих могла да ви подкрепя

От първо лице

За първи път си зададох въпроса : „Постигам ли това, което искам?“ когато бях на 33 години. Бях прекарала 20 от тях в завоюването на „върхове“, на моята „висока летва“, на очакванията, на стандартите за успешност и в доказване на потенциал и сила. Вече бях успешно справящ се с работата си практик – психолог, в една предизвикателна и вълнуваща почти като блок-бастър област – криминалната психология. Чудех се, защо не чувствам умиротворение и удовлетворение от постигнатото. Отправих се към нови професионални „върхове“. Тяхното покоряване не ме направи по-щастлива. Странно, но преживявах успеха като постигнат, но не и като значим факт в жизнения ми „проект“, нямаше го очакваното вътрешно усещане за себеосъществяване и щастие. Смисълът на целия изминат път бе поставен под въпрос.

Тогава открих Екзистенциалният анализ, който из основи промени отношението ми към живота, „ролята“ ми в него и разкри пред мен цял един нов свят за изследване и пълноценно живеене. Оставих „високо скоростната лента“ на житейско „препускане“ и се посветих на работата си като психолог-консултант и на обучението си за екзистенциално-аналитичен терапевт, което продължавам и в момента.