Контакти

Дияна Добрева - Христова

Психолог – консултант
1303 София, България
бул. "Александър Стамболийски" №34

e-mail: diana@performancepsy.bg

тел: +359 888 582 815