Консултации

Съвместната ни работа по Вашата заявка може да е в един от следните формати:

 • Индивидуална психологична консултация
 • Индивидуална консултативна програма за развитие
 • Индивидуален тренинг за повишаване на личната ефективност
 • Тренингова практика:"Техники за работа с емоциите в изпълнителските изкуства" 
 • Групи за себепознание в Екзистенциално-аналитичен ключ

В практиката ми можете да получите висококвалифицирана помощ и подкрепа (психологична и обучителна) с особено внимание към:

 • силните страни и развитието на вътрешния потенциал и ресурси за справяне с жизнените предизвикателства;
 • улесняване и подпомагане на пълноценното (личностното и междуличностно) функциониране;
 • трудностите и преодоляване на кризи, които възникват във взаимодействието Ви с другите и средата (в широк културен, социален, професионален и семеен контекст);
 • емоционални и психически трудности в ежедневния живот и при поставяне и реализиране на цели в процеса на развитие и утвърждаване на личността;
 • подкрепа за развитие на вътрешния потенциал с разбиране за способностите на човека да се изменя, да избира удовлетворяващ го начин на живот и да намира пътища за постигане на собствените си цели ;
 • специфичните трудности и предизвикателствата в живота и работата в творческите професии и изпълнитеските изкуства.

Сесиите и консултативните програми (за развитие и/или обучение) са краткосрочни, специфични за проблема и насочени към целта, която си поставяте. Възможни са еднократни консултации, консултативна програма от няколко сесии и по-дългосрочна работа.