Какво е психологично консултиране?

Психологичното консултиране е практика в рамките на професионалната психология, която обхваща множество теоретични перспективи и има широк спектър от практически приложения. То е насочено към настоящето и бъдещето на клиента, с акцент върху превенцията и психо-образователните интервенции. Като разглежда човека в социалния му контекст, то не само интервенира, но и е насочено и към обучение и насърчаване на грижата за себе си и самопомощта. Неговата основна цел е да предостави професионална помощ на здравия човек да преодолее трудностите, които среща в сложни ситуации в живота и професията чрез развитието на неговата личиност и на умения за самостоятелно справяне с тях. Фокусирано е върху по-голяма индивидуализация и пробуждане на вътрешните ресурси на клиента, неговите потенциали и силни страни в целия спектър на психологическото му функциониране, а не върху патологията.

Конкретните цели на консултативната работа се дефинират съвместно и се определят от трудностите, по повод на които клиента търси помощ и/или подкрепа. Обикновено те са свързани с емоционални, социални, професионални и физически проблеми, които хората могат да имат на различни етапи в живота си.

Често психологичното консултиране не е директно обвързано само с определен терапевтичен подход или теория, а е свързано и обозначава своята идентичност през средата, или проблемната област, с която работи. Използваните подходи са различни, в много случаи са интегративни и интердисциплинарни. Предоставяната професионална помощ е краткосрочна – от 1 (една) до 10 (десет) сесии, в зависимост от конктертния повод за консултацията и подкрепя клиента в разрешаването на кризи, подобряване на чувството му за благополучие и справяне с житейски и професионални стресови преживявания.

Психологът - консултант е квалифициран да предоставя този вид психологична помощ след минимум магистърска степен в специалност «Психология» , обучение по теория и практика на психологическото консултиране (включително работа под супервизия), както и допълнителни сертификационни обучения в методите, които прилага в практиката си. Препоръчително да се информирате предварително за квалификацията и опита на специалиста, който сте избрали.

Какво не е психологичното консултиране?

Психологичното консутиране е различно от посещението при лекар.

В този процес няма да получите рецепта и готови решения. Вместо това консултирането изисква много активни усилия от Ваша страна. Успешния резултат е силно зависим от работата и мотивацията Ви, както по време на нашите сесии, така и извън тях и у дома.

Психологичното консултиране не е психотерапия.

Термините консултиране и психотерапия често се използват взаимозаменяемо, но двете практики на психологична помощ, въпреки многото общи методи и подходи, които ползват имат отличителни разлики. Психотерапията е терапевтична практика с определена теоретична рамка (напр. КПТ, Гещалт терапия, Психодрама, Позитивна психотерапия и др.). Подобно на консултирането може да работи с проблеми в настоящия момент, като стрес, загуба, проблеми в отношенията, но нейният фокус са сложните психологически проблеми, изискващи дългосрочна корекция на техните последици. Психотерапията има за цел да подпомогне процеса на себеосъзнаване и намеране корените на Вашите проблеми и предизвикателства, а не само как да ги управлявате в настоящия си жизнен контекст. Тя работи също така и с предизвикателства пред психичното здраве, както и с диагностицируеми проблеми като депресия, биполярно разстройство, зависимости и др. Често е дългосрочна и може да е съпътстваща терапевтична или подкрепяща практика на провеждано лечение от специалист – психиатър (но не е задължително).

Квалифициран психотерапевт е специалист с минимум висше образование и следдипломно квалификационно обучение от 3 до 5 години в конкретен психотерапевтичен метод, удостоверено с легитимна диплома/серификат за психотерапевт и с практически опит за предоставяне на психотерапия. Информация за квалифицирани психотерапевти в Р България можете да откриете на страницата на Българската асоциация по психотерапия (БАП) на www.psychotherapy-bg.org.