За мен

Дияна Добрева - Христова

Казвам се Дияна Добрева-Христова и съм Психолог- консултант, който работи с хора вече повече двадесет и четири години.

Завърших пълен курс на обучение в специалност „Психология“ със специализация по Социална психология. От началото на професионалната ми практика през 1996 г. до настоящия момент доразвивам и разширявам постоянно своята квалификация като психолог-консултант, треньор и обучител в редица специализирани курсове, сертификационни обучения, семинари и конференции в страната и чужбина.

Имам специализации в сферите на психологичната оценка, емоционалната саморегулация, кризисната интервенция, емоционалната интелигентност, върховите постижения, психофизиология, организационно консултиране и други области на практическо приложение на психологичното знание.

В момента продължавам обучението си в пълен курс по Екзистенциално-аналитична психотерапия и консултиране в GLE-International – Vienna и в докторска програма по «Консултативна психология» в Българска академия на науките (БАН) - София.

Започнах практиката си през 1996 г. като криминален психолог и психолог-консултант и работих в тази сфера повече от 16 години. В този първи етап от професионаления ми път изградих не само разбиране за силата на практическата психология, но и придобих опит в специализирани нейни сфери като: психологическо профилиране, разпознаване на измамно поведение, криминална психофизиология, оказване на психологична помощ в остри кризисни ситуации, подпомагане и обучение на хората за справяне с високи стресови и професионални натоварвания.

Специфичните условия на работа ми дадоха възможност да се срещна с широк диапазон от човешки преживявания, породени от екстремни житейски и професионални предизвикателства и да опозная проблемите на хора с разнообразен професионален и социален профил. Опита, който натрупах през тези години интегрирах успешно в работата си в частна консултантска компания, предоставяща високо специализирани психологични услуги в сферата на фирмената сигурност, организационното консултиране, обучение и спортната психология.

Продължих своя професионален път в самостоятелна консултативна практика и научно-изследователска работа, насочени към върховото представяне и пълноценната реализация на хората в науката, бизнеса и изпълнителските изкуства. Провеждам индивидуални консултации и обучения и със състезатели в научни състезания по математика, информатика и природни науки.

Професионалните ми интереси са в сферите на:

  • Върховото представяне и пълноценната реализация на хората в изпълнителските изкуства, науката и бизнеса.
  • Психологическо благосъстояние на изпълнителите, етично преподаване и изследователски практики в творческите и сценични изкуства във висшето образование
  • Изследване на специфичните предизвикателства, които оказват влияние върху психичното здраве и преживяването за благополучие в уникалната екзистенциална ситуация на „живот в творчеството“ в контекста на съвременните предизвикателства.
  • Психологични методи и техники за развитие на умения за емоционална саморегулация.

Отнасям се с уважение към личното пространство на човека и индивидуалната му готовност за движение по пътя на развитието, която в голяма степен определя и ефективността и резултатите от съвместната ни работа.

Заявка за консултация