За мен

Дияна Добрева - Христова

Казвам се Дияна Добрева-Христова и съм психолог, който работи с хора вече двадесет и седем години.

Накратко за моето образование и квалификация:

♦ Доктор (PhD) по Психология, специалност: "Консултативна психология", ИИНЧ-БАН

♦ Магистър Психолог (BA & MA) , специализация: "Социална психология", ЮЗУ "Неофит Рилски"

♦ Екзистенциално-аналитичен консултант, GLE-International – Vienna (Основен курс на обучение,2020-2023)

♦ Екзистенциално-аналитичен психотерапевт в процес на формиране, под супервизия в GLE-International – Vienna

♦ CL 1 практик в ALBA Emouting™, Rose Bruford College, Drama school - London  

♦ Организационен консултант, Дружество на психолозите в България & NGB 

♦ Психофизиолог, Backster School of Lie Detection, PE-189

♦ Професионална специализация в областта на националната сигурност, АМВР

Моят път в психологията и психотерапията:

Завърших пълен курс на обучение в специалност „Психология“ със специализация по „Социална психология" през 1996 г. Започнах практиката си като криминален психолог и психолог-консултант и работих в тази сфера повече от 16 години. В този първи етап от професионалният ми път изградих не само разбиране за силата на практическата психология, но и придобих знания и опит в специализирани нейни сфери като: психологическо профилиране, разпознаване на измамно поведение, криминална психофизиология, оказване на психологична помощ в остри кризисни ситуации, подпомагане и обучение на хората за справяне с високи стресови и професионални натоварвания. 

Имам специализации и дългогодишен практически опит в сферите на психологичната оценка, емоционалната саморегулация, кризисната интервенция, емоционалната интелигентност, върховите постижения, психофизиология, организационно консултиране и други специфични области на практическо приложение на психологичното знание. Специфичните условия на работа ми дадоха възможност да се срещна с широк диапазон от човешки преживявания, породени от екстремни житейски и професионални предизвикателства и да опозная проблемите на хора с разнообразен професионален и социален профил.

Опита, който натрупах през тези години интегрирах успешно в работата си в частна консултантска компания, предоставяща високо специализирани психологични услуги в сферата на фирмената сигурност, организационното консултиране, обучение и спортната психология.

През 2017 г. продължих своя професионален път в самостоятелна консултативна практика и научно-изследователска работа, насочени към върховото представяне, пълноценната себереализация и благополучие на хората в изпълнителските изкуства, творческите професии, науката и иновациите. 

Завърших основния три годишен курс на професионално обучение по Екзистенциално-аналитична психотерапия и консултиране в GLE-International – Vienna под ръководството на проф. Алфрид Ленгле и продължавам обучението си като Екзистенциално-аналитичен психотерапевт. Редовен член съм на Международната асоциация по екзистенциален анализ и логотерапия (GLE-International). 

През 2023 г. завърших докторската програма по "Консултативна психология" в Института за изследване на населението и човека към Българска академия на науките (БАН) с тема на научното ми изследване: "Екзистенциална изпълненост и пълноценно човешко функциониране при актьори. Насоки за психологичното консултиране."

В консултативната си практика работя с хора, избрали за свой жизнено-професионален път изкуството, науката и творческата реализация. Научно-изследователската ми работа е насочена към развитие на чувствително към творческата идентичност и креативността психологично консултиране и неговата доказателствена подкрепа. 

Професионалните ми интереси:

  • Екзистенциално-хуманистичната психология и психотерапия.
  • Пълноценна себереализация и благополучие на хората в изпълнителските изкуства, творческите професии и науката.
  • Превенция на психичното здраве и психологична подкрепа за устойчиво творческо и личностно развитие на младите творци в техния уникален екзистенциален цикъл: "Живот-Сцена-Живот". 
  • Развитие на чувствително към творческата идентичност психологично консултиране (Creative sensitive counseling). 
  • Психологични подходи и методи в подкрепа на емоционалната устойчивост и върхово представяне.

За някои проекти и дейности в общността:

Заявка за консултация